Réouverture Panasia Les Docks le mardi 12 Mai 2020

jeudi, mai 7, 2020 发表评论: 0 点击: 1385
Panasia Les Docks 餐厅

------------

好消息,朋友们!
Panasia Les Docks 餐厅将于2020年5月12日(星期二)重新营业,打包及外卖。
打包可以通过网站下单:panasia.fr
或通过 Uber Eats 外送。

评论

留下您的评论

我们的品牌